Create a united community of resilient lifelong learners where knowledge, social skills and a culture of care are valued and where all learners achieve their potential.

Hanga he häpori whakapai äkonga, mutunga kore,
Whai pükenga, möhiontanga mo ngä ahurea katoa
Kia eke panuku, eke tangaroa